Monday, June 17, 2013

Bokeh!

Day 17 of the June Photo Fun:  Bokeh 

I love bokeh!

Wishing you the things you love,
Sharon
3 comments: